Facebookgoogle_plus
 1. Úvodní ustanovení

Následující obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetové obchodní galerii.

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.

 • Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva fakticky vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti online objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 1. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • e-shop objednávku s osobním odběrem

Provozovatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Provozovatele obdržel, a to na své náklady. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit, pouze pokud dodá zboží nepoškozené a nepoužité.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Provozovatel doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Provozovatel požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Provozovatel odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Provozovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 

Webové stránky jcgroup.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Vyjádřete prosím svůj souhlas kliknutím tlačítka Souhlasím. Více informací

Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.

Zavřít

Kontaktujte nás